هاستینگ سیپنل (ترکیه) با ترافیک نامحدود
هاستینگ سیپنل (ترکیه) با ترافیک نامحدود
 • Product 1

  250MB-CPANEL-TR

  • ۱ گیگ میزان رم
  • ۱ هسته پردازنده
  • ندارد ادآن دامنه
  • 250 مگابایت فضا
   ترافیک نامحدود
   گواهینامه SSL رایگان
   بک آپ هفتگی
   هارد دیسک NVMe
   کنترل پنل ®cPanel
   پورت شبکه ۱۰ گیگ
   دیتاسنتر کامنت ترکیه
   آپتایم ۹۹.۹%
  فقط
  15,000/ماهیانه
  5,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 2

  500MB-CPANEL-TR

  • ۱ گیگ میزان رم
  • ۱ هسته پردازنده
  • 1 عدد ادآن دامنه
  • 500 مگابایت فضا
   ترافیک نامحدود
   گواهینامه SSL رایگان
   بک آپ هفتگی
   هارد دیسک NVMe
   کنترل پنل ®cPanel
   پورت شبکه ۱۰ گیگ
   دیتاسنتر کامنت ترکیه
   آپتایم ۹۹.۹%
  فقط
  30,000/ماهیانه
  5,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 3

  1024MB-CPANEL-TR

  • ۱ گیگ میزان رم
  • ۱ هسته پردازنده
  • 2 عدد ادآن دامنه
  • 1024 مگابایت فضا
   ترافیک نامحدود
   گواهینامه SSL رایگان
   بک آپ هفتگی
   هارد دیسک NVMe
   کنترل پنل ®cPanel
   پورت شبکه ۱۰ گیگ
   دیتاسنتر کامنت ترکیه
   آپتایم ۹۹.۹%
  فقط
  45,000/ماهیانه
  5,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 4

  1512MB-CPANEL-TR

  • ۱ گیگ میزان رم
  • ۱ هسته پردازنده
  • 4 عدد ادآن دامنه
  • 1512 مگابایت فضا
   ترافیک نامحدود
   گواهینامه SSL رایگان
   بک آپ هفتگی
   هارد دیسک NVMe
   کنترل پنل ®cPanel
   پورت شبکه ۱۰ گیگ
   دیتاسنتر کامنت ترکیه
   آپتایم ۹۹.۹%
  فقط
  60,000/ماهیانه
  5,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 5

  2048MB-CPANEL-TR

  • ۱ گیگ میزان رم
  • ۱ هسته پردازنده
  • 5 عدد ادآن دامنه
  • 2048 مگابایت فضا
   ترافیک نامحدود
   گواهینامه SSL رایگان
   بک آپ هفتگی
   هارد دیسک NVMe
   کنترل پنل ®cPanel
   پورت شبکه ۱۰ گیگ
   دیتاسنتر کامنت ترکیه
   آپتایم ۹۹.۹%
  فقط
  75,000/ماهیانه
  5,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 6

  3072MB-CPANEL-TR

  • ۱ گیگ میزان رم
  • ۱ هسته پردازنده
  • 6 عدد ادآن دامنه
  • 3072 مگابایت فضا
   ترافیک نامحدود
   گواهینامه SSL رایگان
   بک آپ هفتگی
   هارد دیسک NVMe
   کنترل پنل ®cPanel
   پورت شبکه ۱۰ گیگ
   دیتاسنتر کامنت ترکیه
   آپتایم ۹۹.۹%
  فقط
  90,000/ماهیانه
  5,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید