هاست لینوکس آلمان (سیپنل)

سرویس پایه

250 مگابایت فضای SSD
ترافیک نامحدود
یک گیگاهرتز سی پی یو
یک گیگابایت رم
تعداد بازدید همزمان 20
نامحدود زیر دامنه
نامحدود ایمیل
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل سی پنل
لوکیشن آلمان

سرویس اقتصادی

500 مگابایت فضای SSD
ترافیک نامحدود
یک عدد ادان دامنه
یک گیگاهرتز سی پی یو
یک گیگابایت رم
تعداد بازدید همزمان 20
نامحدود زیر دامنه
نامحدود ایمیل
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل سی پنل
لوکیشن آلمان

سرویس شخصی

1000 مگابایت فضای SSD
ترافیک نامحدود
سه عدد ادان دامنه
یک گیگاهرتز سی پی یو
یک گیگابایت رم
تعداد بازدید همزمان 20
نامحدود زیر دامنه
نامحدود ایمیل
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل سی پنل
لوکیشن آلمان

سرویس پیشرفته

1500 مگابایت فضای SSD
ترافیک نامحدود
چهار عدد ادان دامنه
یک گیگاهرتز سی پی یو
یک گیگابایت رم
تعداد بازدید همزمان 20
نامحدود زیر دامنه
نامحدود ایمیل
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل سی پنل
لوکیشن آلمان

سرویس فوق پیشرفته

2000 مگابایت فضای SSD
ترافیک نامحدود
پنج عدد ادان دامنه
یک گیگاهرتز سی پی یو
یک گیگابایت رم
تعداد بازدید همزمان 20
نامحدود زیر دامنه
نامحدود ایمیل
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل سی پنل
لوکیشن آلمان

سرویس تجاری

3000 مگابایت فضای SSD
ترافیک نامحدود
شش عدد ادان دامنه
یک گیگاهرتز سی پی یو
یک گیگابایت رم
تعداد بازدید همزمان 20
نامحدود زیر دامنه
نامحدود ایمیل
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل سی پنل
لوکیشن آلمان

سرویس ققنوس 9 موجود است

5000 مگابایت فضای SSD
ترافیک نامحدود
10 عدد ادان دامنه
یک گیگاهرتز سی پی یو
یک گیگابایت رم
تعداد بازدید همزمان نامحدود
نامحدود زیر دامنه
نامحدود ایمیل
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل سی پنل
لوکیشن آلمان

سرویس گلکسی 10 موجود است

10240 مگابایت فضای SSD
ترافیک نامحدود
15 عدد ادان دامنه
یک گیگاهرتز سی پی یو
یک گیگابایت رم
تعداد بازدید همزمان نامحدود
نامحدود زیر دامنه
نامحدود ایمیل
نامحدود دیتابیس
کنترل پنل سی پنل
لوکیشن آلمان